Sunday, March 10, 2019

Sarkar ko likha Khat

Saturday, February 9, 2019

सरकार से माँगा न्यायThursday, December 20, 2018

Thik nhi hai itni azadi

Tuesday, December 11, 2018

Tujhko Pasand Nahi hai

Saturday, December 8, 2018

Pradhan Mantri yojna ka laabh

Pradhan Mantri yojna ka laabh

Friday, November 30, 2018

Din mein Makhi Raat ko machhar song